Vi hjälper ditt företag att lyckas på er digitala resa!

Den digitala resan

Att navigera rätt på den digitala resan kan ibland vara svårt och kännas utmanande. Vi har drygt 20 års erfarenhet av verksamhetsnära IT från företag i alla storlekar och i många olika branscher. Vårt första e-handelsprojekt påbörjade vi år 2004. Vi har jobbat i roller som IT-ansvarig, projektledare, systemförvaltare, kravanalytiker och utvecklare för att nämna några. Med vår samlade erfarenhet och kompetens hjälper vi nu andra företag att lyckas på deras digitala resa.

Läs mer

Digitalisering, vad är det?

Begreppet digitalisering används idag ganska brett, men saknar en tydlig definition vilket gör att det används och tolkas på olika sätt. Den ursprungliga betydelsen, att omvandla något till digital form, gäller fortfarande men har i de flesta sammanhang fått en betydligt bredare innebörd. Det handlar inte längre bara om att kartoteket med kunduppgifter ska läggas in i en databas eller att bokföringen går från att skötas i en fysisk räkenskapsbok till i ett datasystem. Det handlar snarare om hur vi med hjälp av digital teknik förändrar vårt sätt att leva och vårt sätt att göra affärer.

Läs mer