Vi hjälper ditt företag att lyckas på er digitala resa!

Rådgivning

Ibland sitter man kanske inte på alla svaren själv, då behöver man någon att rådfråga och resonera med – en roll vi gärna tar på oss! Att dela med oss av vår erfarenhet och kompetens och genom det få andra företag att växa och lyckas är något vi brinner för.

Områden där vi har aktuell erfarenhet och kompetens är bland annat:

Frågeställningen behöver inte vara stor och komplex för att vi ska vara intresserade, vi hjälper gärna till med både små och stora lösningar.

Verksamhetsutveckling

Kanske behöver ditt företag ta ett större grepp om er verksamhet och hitta rätt väg för er digitaliseringsresa. Självklart kan vi ge råd, men vi kan också ta en mer aktiv roll och hjälpa er verksamhet att utvecklas i den riktning ni vill. Vi börjar med en nulägesanalys. Vi undersöker vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i er verksamhet, vilka är era kunder, vilken grad av IT-mognad har er organisation osv. När vi har det klart för oss är vi redo att föreslå förbättringar, tillsammans tar vi sedan fram en plan för att nå ert mål.

Systemförvaltning

Har ditt företag IT-system som är viktiga för verksamheten men ingen som vill eller kan ta hand om dem på rätt sätt? Vi kan gå in som systemförvaltare och vara den som ger stöd, ser till att systemen fungerar och vidareutvecklas utifrån era verksamhetskrav.

En aktiv systemförvaltning säkerställer att ett system levererar ett värde för verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt över tid. Vilken nivå av systemförvaltning ni har behov av kommer vi gemensamt fram till innan uppdraget startar.