Vi hjälper ditt företag att lyckas på er digitala resa!

Om ditt företag behöver stärka upp organisationen med en specifik roll för en kortare eller längre tid hjälper vi gärna till med det. Ni kanske till exempel behöver en projektledare till ett visst projekt, eller en tillfällig IT-chef under tiden ni rekryterar?

Det behöver inte vara en heltidsroll, även ett mindre projekt kanske ändå behöver olika resurser även om det bara är på deltid.

Roller vi gärna tar på oss är till exempel:

Projektledare

Projektledarens roll är att driva ett projekt från start till mål, med kvalitet, på utsatt tid och inom ekonomiska ramar. Får vi själva välja jobbar vi helst enligt PPS eller Pejls projektmetodik men vi är självklart flexibla.

Interim IT-chef

Ska ni kanske bygga upp en ny IT-organisation? Behöver ni en interimschef i väntan på en rekryteringsprocess? Är det större förändringar i organisationen på gång? Vi kan axla rollen som IT-chef under en kortare eller längre period.

Systemförvaltare

Systemförvaltaren är den som säkerställer att ett system levererar ett värde för verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt över tid. Systemförvaltaren har bland annat kontakt med leverantören och är den interna experten på systemet.

Kravanalytiker

Kravanalytikern är en viktig kugge i ett utvecklingsprojekt. Kravanalytikern samlar in verksamhetskrav och omvandlar dem till IT-krav. Kravanalytikern behöver vara en mästare på att förstå både verksamheten och IT.

Testledare

I större projekt krävs det att någon, en testledare, samordnar alla aktiviteter som krävs för att kvalitetssäkra en specifik uppgift, till exempel införandet av ett nytt system. Testledaren tar fram en plan för hur testarbetet ska gå till, vad som ska testas och av vem.

IT-arkitekt

IT-arkitekten står för helhetssynen på företagets IT-landskap och styr till exempel ofta val av olika tekniska lösningar för att få ett systemlandskap som är så väl integrerat som möjligt. IT-arkitekten jobbar ofta med övergripande strategier snarare än med detaljer.