Vi hjälper ditt företag att lyckas på er digitala resa!

Digitalisering, vad är det?

Begreppet digitalisering används idag ganska brett, men saknar en tydlig definition vilket gör att det används och tolkas på olika sätt. Den ursprungliga betydelsen, att omvandla något till digital form, gäller fortfarande men har i de flesta sammanhang fått en betydligt bredare innebörd. Det handlar inte längre bara om att kartoteket med kunduppgifter ska läggas in i en databas eller att bokföringen går från att skötas i en fysisk räkenskapsbok till i ett datasystem. Det handlar snarare om hur vi med hjälp av digital teknik förändrar vårt sätt att leva och vårt sätt att göra affärer.

För ett företag ligger fokus inte längre så mycket på tekniken som på själva affärsmodellen, till exempel hur vi kommunicerar med våra kunder och hur vi ständigt förbättrar deras kundupplevelse. Det handlar om att förstå vad kunderna vill ha, hur de vill kommunicera och hur vi ska upplevas som unika för att stå ut från våra konkurrenter. Tekniken i sig är underordnad, den ska bara hjälpa oss att nå våra affärsmål.