Vi hjälper ditt företag att lyckas på er digitala resa!

Den digitala resan

Samhällets digitala transformation innebär förändringar för så gott som alla företag. För att möta förändrade kundbeteenden behöver man som företag ta fram en digital strategi.

Vi liknar gärna den digitala transformation som sker i samhället med en resa, på den resan är den digitala strategin färdplanen.

Varför behöver man ha en digital strategi tänker du kanske?
Syftet med en digital strategi kan vara lite olika beroende på vem man är och vilka förutsättningar man har, vissa företag vill växa och formar sin digitala strategi utifrån det. Andra företag kanske snarare vill förhindra att tappa marknadsandelar när omvärlden digitaliseras och då är det utifrån det perspektivet man formar strategin. Ett vanligt misstag är att tänka att en digital strategi bara är för företag som säljer varor till konsumenter, men faktum är att till exempel digitala tjänster (e-tjänster) är ett minst lika viktigt område. I en allt mer globaliserad och digitaliserad värld är det mer än bara utbud och pris som lockar kunder, man behöver erbjuda en unik kundupplevelse för att stå ut från mängden.

Att navigera rätt på den digitala resan kan ibland vara svårt och kännas utmanande. Vi har drygt 20 års erfarenhet av verksamhetsnära IT från företag i alla storlekar och i många olika branscher. Vårt första e-handelsprojekt påbörjade vi år 2004. Vi har jobbat i roller som IT-ansvarig, projektledare, systemförvaltare, kravanalytiker och utvecklare för att nämna några. Med vår samlade erfarenhet och kompetens hjälper vi nu andra företag att lyckas på deras digitala resa.