Vi hjälper ditt företag att lyckas på er digitala resa!

Digital strategi

En digital strategi är ett styrdokument för hur digitala verktyg och processer ska bidra till ett företags affärsmål. En digital strategi ska vara ett levande dokument, den ska inte sättas in i en pärm och glömmas bort, den ska tvärtom ge styrning i det dagliga arbetet. Det är också viktigt att förstå att en digital strategi inte är isolerad till teknik och digitala kanaler, en minst lika viktig del är hur den digitala strategin passar in i helheten. Varje företag är unikt, i ett litet företag kan den digitala strategin göras tämligen enkel medan ett större företag förmodligen behöver lägga lite mer tid på den.

Först av allt måste den digitala strategin ha ett syfte, vad är anledningen till att det behövs en digital strategi? Vad vill man uppnå på ett övergripande plan? Det behöver man ha klart för sig redan från början som vägledning genom det resterande arbetet. Därefter behöver man förstå nuläget, man behöver helt enkelt veta vad man har att utgå ifrån och vilka förutsättningar man har. En ordentligt utförd nulägesanalys med ett brett spektrum av analyserade områden är en guldgruva för ett företag – insikter och fakta kring det egna företaget, kunderna och omvärlden är det som behövs för att man ska kunna fatta genomtänkta affärsmässiga beslut.

När man har tillräcklig kunskap om nuläget är nästa steg att ta fram eller uppdatera affärsmål och nyckeltal. Ofta har man redan ekonomiska tillväxt-, omsättnings- och resultatmål men man saknar förmodligen mål och nyckeltal inom andra relevanta områden. Nyckeltal är viktiga för alla företag, rätt formulerade nyckeltal visar om företaget är på rätt väg och gör rätt saker. Hur vet man om en digital satsning ger de effekter man har tänkt sig om man inte på olika sätt mäter den?

När man gjort ovanstående finns det ett utgångsläge och ett önskat läge! Nu är det dags att ta fram en plan för hur förändringen från nuläge till önskat läge ska gå till. Vilka tekniska hjälpmedel kan man dra nytta av? Hur ska de användas? Hur ska man jobba med sociala medier? Vilka sociala medier är relevanta? Vad gör företaget unikt? Hur når man ut? Den digitala strategin ska ge svar på många frågor av den typen.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi kan hjälpa till genom hela arbetet med att ta fram en digital strategi. Vi har till exempel kunskap kring vilka områden och frågeställningar som behöver analyseras i en nulägesanalys och leder er gärna genom det arbetet, men det är viktigt att komma ihåg att det är ni själva som känner er verksamhet och era kunder bäst så ert engagemang är viktigt! Affärsmålen är det självklart ni själva som fastställer, men vi kan ge råd kring vilka typer av mål och nyckeltal ni kan behöva ha. I arbetet med själva färdplanen, den digitala strategin, kan vi ta en mer aktiv roll och till exempel ge förslag på de tekniska lösningar, sociala plattformar och processer vi tror skulle hjälpa er att nå affärsmålen – men självklart gör vi det i ett mycket nära samarbete med er!

Eftersom varje företag är unikt ser arbetet med att ta fram en digital strategi olika ut, vi har ett löst hållet ramverk som vi utgår ifrån men kontakta oss för att diskutera hur det här arbetet skulle kunna genomföras i just ditt företag!