Vi hjälper ditt företag att lyckas på er digitala resa!

Janslund Services AB är ett verksamhetsnära IT-företag som erbjuder rådgivning och konsulttjänster kring små och medelstora företags digitala verksamhetsutveckling.

Vi hjälper företag med rådgivning kring till exempel digital strategi, global e-handel, EU:s dataskyddsförordning, molntjänster eller upphandlingar av IT-tjänster.
Några aktuella kompetensområden ser du nedan, fler tjänster hittar du via menyn ovan.

Digital strategi

En digital strategi är en plan för hur ett företag ska gå från ett nuläge till ett önskat läge för att nå affärsmålen. Den handlar bland annat om hur digitala kanaler, t ex webbplatser, sociala medier och appar, ska hjälpa företaget att uppnå målen.

Baserat på ert nuläge, era förutsättningar och era affärsmål hjälper vi er att ta fram er digitala strategi.

Läs mer

Global e-handel

Vi brinner för global e-handel och vill att svenska företag ska lyckas på den globala arenan. Vi har erfarenhet av e-handel i Sverige, Europa och världen. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter!

GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning, kallad GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018. För alla som på ett eller annat sätt hanterar personuppgifter innebär det förändringar.

Är ditt företag redo?

Läs mer

Den digitala resan

Att navigera rätt på den digitala resan kan ibland vara svårt och kännas utmanande. Vi har drygt 20 års erfarenhet av verksamhetsnära IT från företag i alla storlekar och i många olika branscher. Vårt första e-handelsprojekt påbörjade vi år 2004. Vi har jobbat i roller som IT-ansvarig, projektledare, systemförvaltare, kravanalytiker och utvecklare för att nämna några. Med vår samlade erfarenhet och kompetens hjälper vi nu andra företag att lyckas på deras digitala resa.

Läs mer

Digitalisering, vad är det?

Begreppet digitalisering används idag ganska brett, men saknar en tydlig definition vilket gör att det används och tolkas på olika sätt. Den ursprungliga betydelsen, att omvandla något till digital form, gäller fortfarande men har i de flesta sammanhang fått en betydligt bredare innebörd. Det handlar inte längre bara om att kartoteket med kunduppgifter ska läggas in i en databas eller att bokföringen går från att skötas i en fysisk räkenskapsbok till i ett datasystem. Det handlar snarare om hur vi med hjälp av digital teknik förändrar vårt sätt att leva och vårt sätt att göra affärer.

Läs mer